Publiserte artikler

Publiserte artikler som omhandler kreft og trening innad i vårt nettverk blir her presentert. Trykk på artikkelens overskrift for norsk sammendrag og link til selve studien i sitt respektive tidsskrift.

Hvilken trening er best med tanke på å påvirke maksimalt oksygenopptak mens man gjennomgår kreftbehandling? – En systematisk oversiktsartikkel med meta-analyse (2019)

Ann Christin Helgesen Bjørke, Maike G. Sweegers, Laurien M. Buffart, Truls Raastad, Peter Nygren, Sveinung Berntsen

Kriterier for å vurdere om en maksimal oksygenopptakstest er gjennomført til maksimal utmattelse blant pasienter som nylig har blitt diagnostisert med kreft: data fra pre-testingen i Phys-Can studien (2020)

Ann Christin Helgesen Bjørke, Truls Raastad, Sveinung Berntsen