Publiserte artikler

Publiserte artikler som omhandler kreft og trening innad i vårt nettverk blir her presentert. Trykk på artikkelens overskrift for norsk sammendrag og link til selve studien i sitt respektive tidsskrift.

Hvilken trening er best med tanke på å påvirke maksimalt oksygenopptak mens man gjennomgår kreftbehandling? – En systematisk oversiktsartikkel med meta-analyse (2019)

Ann Christin Helgesen Bjørke, Maike G. Sweegers, Laurien M. Buffart, Truls Raastad, Peter Nygren, Sveinung Berntsen

Kriterier for å vurdere om en maksimal oksygenopptakstest er gjennomført til maksimal utmattelse blant pasienter som nylig har blitt diagnostisert med kreft: data fra pre-testingen i Phys-Can studien (2020)

Ann Christin Helgesen Bjørke, Truls Raastad, Sveinung Berntsen

Kan intensiteten på styrke -og utholdenhetstrening under kreftbehandling ha betydning for kreftrelatert fatigue? Funn fra Phys-Can studien (2021)

Ingrid Demmelmaier, Hannah L. Brooke, Anna Henriksson, Anne-Sophie Mazzoni, Ann Christin Helgesen Bjørke, Helena Igelström, Anna-Karin Ax, Katarina Sjövall, Maria Hellbom, Ronnie Pingel, Henrik Lindman, Silvia Johansson, Galina Velikova, Truls Raastad, Laurien M. Buffart, Pernilla Åsenlöf, Neil K. Aaronson, Bengt Glimelius, Peter Nygren, Birgitta Johansson, Sussanne Börjeson, Sveinung Berntsen, Karin Nordin