Ulike krefttyper/pasientgrupper

Her vil resultater knyttet til forskning gjort innenfor ulike krefttyper og/eller pasientgrupper bli kort oppsummert og linket til.

Brystkreft

Prostatakreft

Kolorektalkreft

Lungekreft

Kreft hos barn

Trening under kurativ kreftbehandling

Trening under palliativ kreftbehandling

Trening etter kreftbehandling