Ulike krefttyper/pasientgrupper

Her vil resultater knyttet til forskning gjort innenfor ulike krefttyper og/eller pasientgrupper bli kort oppsummert og linket til. Tanken er å her ha overskrifter som f.eks Brystkreft, Prostatakreft, Kolorektalkreft, Lungekreft, Barnekreft , Trening under palliativ behandling m.m.