Forskning

Medlemmene i NEON har ulike fokus og innfallsvinkler i sin forskning. Planlagte, pågående eller ferdigstilte prosjekter knyttet til kreft og trening blir her kort presentert.

Phys-Can (bryst-, prostata- og kolorektalkreft)

Sveinung Berntsen har sammen med andre forskere i Norge og Sverige gjennomført en stor randomisert multisenter treningsstudie (physical exercise and cancer; Phys-Can) som inkluderte 600 pasienter med enten bryst-, prostata- eller kolorektalkreft. Pasientene var tilknyttet tre store universitetssykehus i Sverige; Uppsala, Lund og Linköping og ble spurt om å delta i en 6 måneders lang treningsintervensjonen rett etter de fikk sin kreftdiagnose.

Alle deltakerne trente, men de ble tilfeldig fordelt til å enten trene styrke- og utholdenhetstrening på høy intensitet, eller styrke- og utholdenhetstrening på lav-moderat intensitet. I tillegg fikk halvparten av hver av disse intensitetsgruppene også ekstra adferdsmotiverende støtte av en en coach, slik at det tilsammen var 150 pasienter i hver av de fire gruppene. Styrketreningen var instruktørstyrt, mens utholdenhetstreningen ble gjennomført på egenhånd hjemme (men med tett oppfølging ved hjelp av pulsregistreringer og jevnlig gjennomgang av disse med instruktør).

Hovedformålet med studien er å undersøke om treningsintensitet påvirker kreftrelatert tretthet. Er høy intensitet mer effektivt til å motvirke tretthet enn lav til moderat intensitet? Vil ekstra adferdsmotiverende støtte ha betydning? Videre undersøkes også effekt på livskvalitet, angst/depresjon, funksjon i hverdagen, muskelstyrke, kardiorespiratorisk form, fysisk aktivitetsnivå, søvn og om pasientene klarer å gjennomføre kreftbehandlingen deres.

Treningsintervensjonen er nå ferdig, men pasientene skal følges i 10 år for å kunne svare på helseøkonomiske spørsmål knyttet til det å ha vært med på en slik treningsstudie.

Linker:

Artikkel av Sveinung Berntsen mfl. (2017), om Phys-Can’s design og formål: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5368942/

Artikkel av Anna Henriksson mfl. (2020), hvor 9 fysioterapeuter/treningsinstruktører blir intervjuet om deres opplevelser og erfaringer knyttet til deltakelse i Phys-Can studien: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09593985.2020.1737995

Phys-Can omtale på uia.no: https://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/fokus-paa-tretthet-og-kreft-paa-uia

LETSGO (gynekologisk kreft)

LETSGO (Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology) er en multisenter intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft der 10 norske sykehus deltar. Studien er ledet av Sørlandet Sykehus. Fem sykehus er kontrollsykehus og vil følge dagens opplegg, mens fem sykehus skal endre sitt kontrollopplegg ved at halvpartene av legekontrollene erstattes av en sykepleier. Sykepleieren vil fokusere på symptomer på tilbakefall, motivasjon for livsstilsendring og behov for rehabilitering sammen med pasienten. De vil også introdusere pasientene for LETSGO appen som en ekstra støtte.

Disse sykehusene deltar i studien:

  • Intervensjonssykehus: Sørlandet sykehus Kristiansand, Sykehuset i Vestfold, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Akershus Universitetssykehus.
  • Kontrollsykehus: Sørlandet sykehus Arendal, Sykehuset i Østfold, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, Nordlandssykehuset og St. Olavs Hospital.

Linker:

Info på uia.no: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/forskningsprosjekter/letsgo

Artikkel på forskning.no: https://forskning.no/universitetet-i-agder/tester-ny-oppfolging-av-kreftpasienter/1580125