Forskning

Medlemmene i NEON har ulike fokus og innfallsvinkler i sin forskning. Pågående prosjekter knyttet til kreft og trening og aktuelle publiserte artikler blir her kort presentert. Trykker du på «ulike krefttyper/pasientgrupper», så finnes aktuelt innhold her også, men da kategorisert på krefttyper/pasientgrupper.