Om oss – kontakt

Norwegian Exercise Oncology Network (NEON) er et norsk tverr-regionalt forskernettverk som har fokus på fysisk aktivitet og trening før, under og etter kreftbehandling. Stipendiater og personer med doktorgrad innenfor fagfeltet er naturlige medlemmer av nettverket.

 

Målsetting for NEON er å:

  • Stimulere til økt samarbeidet mellom miljøer i Norge som jobber med forskning innenfor «Exercise Oncology»
  • Stimulere til økt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer innenfor fagområdet
  • Jobbe frem felles prosjekter og søknader mellom forskningsmiljøene
  • Enes om felles metoder/instrumenter for å kartlegge fysisk aktivitet, fysisk form og pasientrapporterte målemetoder (PROMs)
  • Arrangere møter, skriveseminar, symposium og konferanser innenfor «Exercise Oncology» for NEON-medlemmer, helsepersonell, pasienter og andre interesserte
  • Formidle forskningsresultater til fagmiljøer, beslutningstagere, pasientorganisasjoner og allmennheten

 

 

Styringsgruppen

Sveinung Berntsen
Professor, Idrettsvitenskap, Universitetet i Agder
May Grydeland
Førsteamanuensis, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøgskole
Kristin Benjaminsen Borch
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
Line Merethe Oldervoll
Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
Lene Thorsen
Forsker, Idrettspedagog, Oslo Universitetssykehus

Øvrige medlemmer

Truls Raastad
Professor, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøgskole
Tormod Skogstad Nilsen
Forsker, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøgskole
Elisabeth Edvardsen
Postdoktor, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøgskole
Gunhild Maria Gjerset
Forsker, Idrettspedagog, Oslo Universitetssykehus
Ann Christin Helgesen Bjørke
Universitetslektor, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder
Karianne Vassbakk Svindland
Postdoktor (permisjon)
© 2020