Her vil vi presentere kommende konferanser, seminarer og disputaser innen trening og kreft, internasjonalt og i Norge. Gjerne også presentere og vise til siste/nyeste forskning som vi eller andre har publisert.

Studie fra Canada:

An, K., Kang, D., Morielli, A.R. et al. Patterns and predictors of exercise behavior during 24 months of follow-up after a supervised exercise program during breast cancer chemotherapyInt J Behav Nutr Phys Act17, 23 (2020). https://doi.org/10.1186/s12966-020-00924-9.

I denne nylig publiserte studien ble 264 kvinner som tidligere hadde deltatt i en intervensjon hvor de ble randomisert til en av tre treningsprogram mens de undergikk cellegiftbehandling for brystkreft spurt om deres treningsvaner 2 år etter treningsintervensjonen. De fant bl.a. at oppnåelse av forbedret fysisk form mens man fikk cellegift og at man fikk motivasjonell støtte etter kreftbehandlingen kunne forbedre treningsvanene 2 år senere.

https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-020-00924-9