Nylige internasjonale artikler innen kreft og trening/fysisk aktivitet

Elshahat, S., Treanor, C. og Donnelly, M. (2021). Factors influencing physical activity participation among people living with or beyond cancer: a systematic scoping review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 18:50

En systematisk oversikt (scoping review) hvor holdninger, oppfattelser, preferanser og barrierer vs tilrettelegging for kreftpasienters deltakelse i trening/fysisk aktivitet ble undersøkt. I denne oversikten over 98 artikler som inkluderte ulike krefttyper fant de at pasientene selv er positivt innstilt til å trene og være fysisk aktive, at det gir en form for velvære og at det er positivt for helsa. Hovedbarrierene som forhindret dem i å få gjennomført trening var bivirkninger av behandlingene, lav motivasjon, frykt for smerte (som følge av treningen), lav sosial støtte, tid og at treningsmulighetene er for langt unna hjemme. – Les mer om de flere funnene i selve artikkelen.

Stout, N.L. et al. (2020). A systematic review of rehabilitation and exercise recommendations in oncology guidelines. CA CANCER J CLIN 2020;0:1–27

En systematisk oversikt og gjennomgang av anbefalingene for rehabilitering og trening av pasienter med kreft.

Spence, R.R. et al. (2020). Physical Activity and Exercise Guidelines for People With Cancer: Why Are They Needed, Who Should Use Them, and When? Seminars in Oncology Nursing. Volume 36, Issue 5, October

I denne rapporten beskrives hvorfor det er et behov for kreft-spesifikke retningslinjer for fysisk aktivitet og trening, hvordan anbefalingene i retningslinjene ble utformet og hvordan disse retningslinjene kan bli brukt og av hvem, for å redusere negative konsekvenser relatert til kreft.

An, K. et al. (2020). Patterns and predictors of exercise behavior during 24 months of follow-up after a supervised exercise program during breast cancer chemotherapyInt J Behav Nutr Phys Act 17, 23

I denne studien ble 264 kvinner som 2 år tidligere hadde trent samtidig som de gikk gjennom cellegift for brystkreft spurt om deres treningsvaner i dag (2 år etter treningsintervensjonen). Forskerne fant bl.a. at det som hadde betydning for om treningsvanene var forbedret 2 år senere var om de under treningsperioden hadde klart å øke fysisk form og om de fikk motivasjonell støtte i denne perioden hvor de trente mens de gjennomgikk kreftbehandling.

Invitasjon til å publisere forskning innen ernæring og fysisk aktivitet for personer med kreft – i tidsskriftet «Nutrients»

Line Oldervoll er gjesteredaktør i tidsskriftet Nutrients og ønsker å høre om noen har aktuelle artikler om trening, kosthold og kreft. De jobber med et spesialnummer om trening, kosthold og kreft i dette tidsskriftet, hvor frist for å sende inn manuskript er 1. september 2021. Ta i så fall kontakt med Line på mail (line.oldervoll@ntnu.no).

Nutrition and Physical Exercise in the Patients with Cancer

Message from the Guest Editor (Line Oldervoll)

For this Special Issue, we invite papers that expand our knowledge on the role of nutrition and physical exercise in combination across the entire cancer trajectory, involving patients from prehabilitation to the palliative stage of the disease. Especially, articles focusing on older cancer patients, the use of digital platforms and patients with severe muscle-mass depletion at any stage of the disease are of special interest. We encourage authors to submit articles with both qualitative and quantitative designs (systematic reviews and meta-analyses, randomized controlled trials, other types of intervention and feasibility studies, protocol papers and observational studies).