Pågående prosjekter

Her vil prosjekter som nå er i gang beskrives kort, slik at helsepersonell og andre interesserte har mulighet for å følge med på hva som rører seg i kreft og treningsmiljøet i Norge (og i samarbeid med andre land).