Pågående prosjekter

Her vil prosjekter som nå er i gang beskrives kort, slik at helsepersonell og andre interesserte har mulighet for å følge med på hva som rører seg i kreft og treningsmiljøet i Norge (og i samarbeid med andre land).

PACCS (Physical Activity in Childhood Cancer Survivors)

et forskningsprosjekt om fysisk aktivitet og fysisk form blant barn og ungdom som har hatt kreft 

I PACCS studien ser vi på fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og livskvalitet etter endt kreftbehandling og hva som gjør det lettere eller vanskeligere å være fysisk aktiv etter behandling. Vi håper at funnene våre vil bidra til et bedre oppfølgingstilbud etter kreftbehandling av barn og ungdom og at studieresultatene på lang sikt vil fremme fysisk aktivitet, fysisk form og livskvalitet.

PACCS studien representerer et samarbeid mellom erfarne forskere fra Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norges idrettshøyskole, Haukeland universitetssykehus, brukere og forskningsmiljøer i fire europeiske land (Finland, Danmark, Tyskland og Sveits). Studien er finansiert av Norges forskningsråd. 

Les mer om studien her: www.paccs.no

LETSGO (gynekologisk kreft)

LETSGO (Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology) er en multisenter intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft der 10 norske sykehus deltar. Studien er ledet av Sørlandet Sykehus. Fem sykehus er kontrollsykehus og vil følge dagens opplegg, mens fem sykehus skal endre sitt kontrollopplegg ved at halvpartene av legekontrollene erstattes av en sykepleier. Sykepleieren vil fokusere på symptomer på tilbakefall, motivasjon for livsstilsendring og behov for rehabilitering sammen med pasienten. De vil også introdusere pasientene for LETSGO-appen og en aktivitetsklokke som skal brukes gjennom hele studieperioden. Disse har som hensikt å støtte oppunder livsstilsendring, samt oppdage symptomer på tilbakefall.

Disse sykehusene deltar i studien:

  • Intervensjonssykehus: Sørlandet sykehus Kristiansand, Sykehuset i Vestfold, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Akershus Universitetssykehus.
  • Kontrollsykehus: Sørlandet sykehus Arendal, Sykehuset i Østfold, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, Nordlandssykehuset og St. Olavs Hospital.

Les mer om studien her: uia.no, gynkreftforeningen og på forskning.no

Phys-Can (bryst-, prostata- og kolorektalkreft)

En randomisert multisenter treningsstudie (physical exercise and cancer; Phys-Can) inkluderte 577 pasienter med enten bryst-, prostata- eller kolorektalkreft ble gjennomført i tidsrommet 2015-2018 (se hjemmeside). Pasientene var tilknyttet tre store universitetssykehus i Sverige; Uppsala, Lund og Linköping og ble spurt om å delta i en 6 måneders lang treningsintervensjonen rett etter de fikk sin kreftdiagnose.

Alle deltakerne ble tilfeldig fordelt til å enten trene styrke- og utholdenhetstrening på høy eller på lav-moderat intensitet. I tillegg fikk halvparten av alle deltakerne ekstra adferdsmotiverende støtte av sin instruktør. Styrketreningen var instruktørstyrt, mens utholdenhetstreningen ble gjennomført på egenhånd hjemme (men med tett oppfølging ved hjelp av pulsregistreringer, treningsdagbøker og jevnlig gjennomgang av treningen sammen med instruktør).

Hovedformålet med studien var å undersøke om treningsintensitet påvirker kreftrelatert tretthet (fatigue). Er høy intensitet mer effektivt til å motvirke tretthet enn lav til moderat intensitet? Vil ekstra adferdsmotiverende støtte ha betydning? Videre ble også følgende undersøkt: livskvalitet, angst/depresjon, funksjon i hverdagen, muskelstyrke, kardiorespiratorisk form, fysisk aktivitetsnivå, søvn og om pasientene klarer å gjennomføre kreftbehandlingen. Videre skal pasientene følges i 10 år for å kunne svare på helseøkonomiske spørsmål knyttet til det å ha vært med i en slik treningsstudie.

Artikler knyttet til Phys-Can studien, se hjemmesiden

Phys-Can omtale i norsk media:

UiA, 2016: Fokus på tretthet og kreft på UiA

UiA, 2020: Trente med høg intensitet under kreftbehandling