Pågående prosjekter

Her vil prosjekter som nå er i gang beskrives kort, slik at helsepersonell og andre interesserte har mulighet for å følge med på hva som rører seg i kreft og treningsmiljøet i Norge (og i samarbeid med andre land).

LETSGO (gynekologisk kreft)

LETSGO (Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology) er en multisenter intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft der 10 norske sykehus deltar. Studien er ledet av Sørlandet Sykehus. Fem sykehus er kontrollsykehus og vil følge dagens opplegg, mens fem sykehus skal endre sitt kontrollopplegg ved at halvpartene av legekontrollene erstattes av en sykepleier. Sykepleieren vil fokusere på symptomer på tilbakefall, motivasjon for livsstilsendring og behov for rehabilitering sammen med pasienten. De vil også introdusere pasientene for LETSGO appen som en ekstra støtte.

Disse sykehusene deltar i studien:

  • Intervensjonssykehus: Sørlandet sykehus Kristiansand, Sykehuset i Vestfold, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Akershus Universitetssykehus.
  • Kontrollsykehus: Sørlandet sykehus Arendal, Sykehuset i Østfold, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, Nordlandssykehuset og St. Olavs Hospital.

Linker:

Info på uia.no: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/forskningsprosjekter/letsgo

Artikkel på forskning.no: https://forskning.no/universitetet-i-agder/tester-ny-oppfolging-av-kreftpasienter/1580125