The Cause-trial

– Et forskningsprosjekt om effekt av trening på kardiovaskulære endepunkt hos kvinner som har hatt brystkreft.

I the Cause-trail undersøker vi blant annet om utholdenhetstrening kan påvirke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og den fysiske formen hos kvinner som har blitt behandlet med antracykliner (cellegift) for brystkreft. Deltakerne i studien randomiseres til enten en kontrollgruppe, som ikke får videre oppfølging på trening, eller til en treningsgruppe som skal trene utholdenhetstrening med instruktør tre ganger i uken i fem måneder. Før og etter intervensjonen kartlegges en rekke variabler knyttet til deltakernes risiko for hjerte- og karsykdom, samt den fysiske formen.

The Cause-trial er et samarbeid mellom forskere tilknyttet Norges idrettshøgskole, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York (USA). Det er også en brukerrepresentat tilknyttet studien, som så langt har bidratt i utforming og planlegging av studien. Studien er finansiert av Kreftforeningen og Aktiv mot kreft.