PACCS (Physical Activity in Childhood Cancer Survivors)

et forskningsprosjekt om fysisk aktivitet og fysisk form blant barn og ungdom som har hatt kreft 

I PACCS studien ser vi på fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og livskvalitet etter endt kreftbehandling og hva som gjør det lettere eller vanskeligere å være fysisk aktiv etter behandling. Vi håper at funnene våre vil bidra til et bedre oppfølgingstilbud etter kreftbehandling av barn og ungdom og at studieresultatene på lang sikt vil fremme fysisk aktivitet, fysisk form og livskvalitet.

PACCS studien representerer et samarbeid mellom erfarne forskere fra Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norges idrettshøyskole, Haukeland universitetssykehus, brukere og forskningsmiljøer i fire europeiske land (Finland, Danmark, Tyskland og Sveits). Studien er finansiert av Norges forskningsråd. 

Les mer om studien her: www.paccs.no